Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Publikasjoner sortert etter avdeling

Fylkesmannen i Telemark utgir hvert år en del rapporter og publikasjoner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2013

 

Rapporter og publikasjoner sortert på avdeling:


-  Embetet


-  Landbruksavdelingen


-  Miljøvernavdelingen


-  Sosial- og helseavdelingen