Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Postjournal - eInnsyn

Fylkesmannen i Telemark publiserer sin postjournal i en felles publiseringstjeneste for offentlige virksomheter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.02.2018

eInnsyn er en ny digital løsning for publisering av postjournalar. eInnsyn erstatter dagens OEP (offentleg elektronisk postjournal), og ble satt i drift 5. februar. eInnsyn vil også inneholde journalene som tidligere er publisert i OEP.

I eInnsyn kan du søke i brev og dokumenter fra vår postjournal.

Innholdet i eInnsyn leveres i første omgang fra Oslo kommune og de 121 virksomhetene som i dag leverer dokumenter til OEP. På sikt er det meningen at alle kommuner og statlige virksomheter skal ta i bruk løsningen.

Bestillingen din blir sendt til vårt postmottak som et innsynskrav.

Portalens framside: http://www.einnsyn.no 

Personvern
Fylkesmannen behandler hvert år mange saker som av ulike grunner er unntatt fra offentlig innsyn. Sakene og dokumentene som er unntatt offentlig innsyn, er merket med den lovhjemmelen som er brukt.

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i
Fylkesmannens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9, blir imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntatt fra den offentlige journalen.

Sakstyper som ikke føres i vår offentlige postjournal
I den offentlige postjournalen fører vi ikke enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.