Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kartportal

Kartapplikasjoner hos fylkesmannen i Telemark

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.11.2016
 

WebInnsyn 

Generell kartinnsynsmodul med detaljert topografisk kartgrunnlag for alle kommunene i Telemark og Buskerud. Det er mulig å se på mer generaliserte kartdata for hele Sør-Norge.  Enkelte datasett og funksjoner i kartportalen er forbeholdt intern bruk hos Fylkesmannen og krever pålogging.

   
 

SMIL - Miljøtiltak I Landbruket  

Kartportal som er tilrettelagt for at kommunen skal bruke kart i sin forvaltning av oppgaven. 
Portalen krever pålogging av autorisert bruker. 
Bruker kan legge inn og redigere kartobjekter, punkt, linje eller flate, samt egenskaper tilknyttet objektet.
Veileder for SMIL

   

 

Typiske turiststeder

Tematisk kart som viser avgrensingen til områder hvor det er fattet vedtak om forskrift som gjelder «Typiske turiststeder». 
I områdene gis det bl.a. rett til søndagsåpne butikker.
Veileder for løsningen.

 

 

 

 

MOB-land

Portalen krever pålogging av autorisert bruker.

MOB-land = Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensinger på land.

Les mer om MOB-land i Telemark