Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Grafisk profil og logo

Ved produksjon av rapporter o.l. hvor Fylkesmannen skal krediteres sammen med andre institusjoner/virksomheter er det viktig at reglene knyttet til bruken av Riksvåpenet blir fulgt

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.07.2013

Fylkesmannen har utarbeidet en grafisk profil som skal implementeres i all visuell produksjon i embetet. I høyremenyen ligger håndboka for embetets grafiske profil.

Mer utfyllende informasjon om bruk av Riksvåpenet finner du og i høyremenyen.