Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Honorarer og godtgjøring til eksterne

Har du krav på reiseregning, godtgjøring eller honorar fra Fylkesmannen i Telemark?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.03.2016

En mottaker av honorar er en person som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg. Eksempler inkluderer verger, representanter, tolker, meddommere, kontrollkommisjonen, eksamensvakter og mange flere. Elektroniske krav gir deg bedre oversikt og sikrer deg raskere utbetaling.

Hvis du er medlem av et styre, råd eller utvalg skal du ha tilgang til Selvbetjeningsportalen, slik at du kan registrere dine oppgjør fortløpende. Det forutsettes at du er registrert som bruker. Er du usikker kan du ta kontakt med din kontaktperson hos Fylkesmannen i Telemark.

For å få tilgang til Selvbetjeningsportalen må du først registreres som bruker. Fyll ut skjema, klikk her for å komme til det aktuelle skjemaet

Etter 4 til 5 arbeidsdager er tilgangen klar og du kan logge deg på Selvbetjeningsportalen med BankID.

Pålogging og veiledninger finner du her

https://dfo.no/kundesider/lonnstjenester/selvbetjening/selvbetjeningsportal/

I selvbetjeningsportalen kan du også se dine reiseregninger og lønnsslipper, oppdatere din adresse, e-postadresse, telefonnummer og bankkontonummer.

Hvis du regner med at du skal levere et krav kun en gang, kan du fylle ut tilhørende skjema under. Du behøver da ikke levere via "Selvbetjeningsportalen". Skjemaene kan du fylle ut elektronisk, men du må skrive dem ut på egen skriver, signere og deretter sende kravet til følgende postadresse:

Fylkesmannen i Telemark, Postboks 2603, 3702 SKIEN

De aktuelle skjemaene finner du her:

70  Utbetalinger til eksterne 

Reiseregning - Eksterne

Honorarskjema - styrer, råd og utvalg

Honorarskjema - Medlemmer av kontrollkommisjonen

For spørsmål eller opplysninger:
E-post: fmtepost@fylkesmannen.no eller tlf: 35 58 61 10

Du må ha installert gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese PDF-filer.