Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Start av ny verneplanprosess

Melding om start av verneplanprosess. Nye område for frivillig skogvern i kommunane Bamble, Drangedal, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Skien.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.11.2018

Fylkesmannen varslar med dette at det vert starta opp verneplanarbeid for følgjande område som er aktuelle for vern etter naturmangfoldloven:   

 Namn på område

Kommune

Tal på grunneigarar

Totalt tilbode areal i daa

Verneverdi

Bambleåsen

Bamble

2

1 138

*

Bjørndalsfjellet

Drangedal

1

1 226

**

Brokefjellet

Drangedal

2

677

**

Høystøylen

Fyresdal/Kviteseid

3

3 055

*

Sandvika

Fyresdal

1

2 008

*

Talleivstaul

Seljord

1

697

**

Urdeknuten

Skien/Drangedal

2

510

***

Verneplanarbeidet gjeld areal der grunneigar har kome med tilbod om frivillig vern av skog.

Innspel til verneplanarbeidet kan sendast til følgande e-post adresse:

fmtepost@fylkesmannen.no  innen 10. januar 2019.