Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nye verneområder i fylket

Regjeringen verner 22 skogområder i åtte fylker. 6 av disse ligger i vårt fylke. Områdene er viktige for et stort antall truede arter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.12.2018

– Vi må ta vare på naturen. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Skogvernet er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Områdene som nå ble verne. Klikk på lenkene og du får opp kart over de nye naturreservatene.