Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny tilråding om frivillig vern av skog

Fylkesmannen har sendt tilråding til Miljødirektoratet med forslag til ett nye naturreservat i Kviteseid og Tokke kommunar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2018

Fylkesmannen legg med dette fram forslag om vern i medhald av naturmangfaldlova på privat grunn i Kviteseid og Tokke kommunar i Telemark fylke.

Tilrådinga til Miljødirektoratet omfattar oppretting av eit nytt naturreservat med eit areal på 12049 daa. Forslaget til vern er basert på ordninga med frivillig vern av skog.