Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Frivillig vern av skog - Nye tilrådinger

Tilråding med forslag om utvidelse av tre eksisterende naturreservater og vern av tre nye naturreservater i Telemark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.07.2018

Namn

Kommune

Nytt areal i daa          

Areal i daa eksisterende naturreservat

Verdi

Utvidelse av Kleppefjell naturreservat

Hjartdal

652

1095  Regional

Utvidelse av Gygrestolen naturreservat

Bø og Nome

2257

 

1619 

Nasjonal

Utvidelse av Hitterødbekken naturreservat

Porsgrunn

134

Regional 

Siljufjell

Drangedal

1991   Nasjonal

Urdalen

Tinn

1916   Regional

Utvidelse/sammenslåing av Mælslia naturreservat

Tinn

466   435 + 1170  Regional

Brevet til Miljødirektoratet, tilrådningsdokumentene og kart over områdene finner du på linker i margen til høyre. 

Spørsmål kan rettes til:

  • Fylkesmannen i Telemark på telefon: 35 58 61 10
  • eller til kontaktpersonene som er oppført