Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt

Rovviltnemnda i region 2 har meldt oppstart om revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt. Alle ønskes velkommen til å gi forhåndsinnspill før selve planarbeidet iverksettes.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2016

Les mer om revisjonen og tilhørende dokumenter på hjemmesiden til Fylkesmannen i Buskerud.

Det er Fylkesmannen i Buskerud som innehar sekretærfunksjonen for Rovviltregion 2.