Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kvotejakt på gaupe i 2016

Hele kvoten er tildelt fra jaktstart 1. februar og er fordelt mellom sju jaktområder. I de to første ukene av jaktperioden er familiegrupper (mordyr med unger) som opptrer sammen unntatt fra tillatelsen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.01.2016

Rovviltnemnda har fattet vedtak om jakt på inntil 25 gauper i hele rovviltregion 2, hvorav åtte hunndyr eldre enn ett år. Vedtaket ble påklaget, men Klima- og miljødepartementet har opprettholdt nemndas vedtak. 

Kvotejakt foregår i perioden 1. februar til og med 31. mars, men stanses tidligere ved fylt kvote. Påsken i 2016 er i mars måned. I henhold til viltloven § 10 er jakt og fangst ikke tillatt på langfredag, påskeaften og første påskedag (25. – 27. mars 2016). Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære bestemmelser om jakt og jaktutøvelse i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver (grunneier) for å kunne utøve jakt.

 

Kvotejakt på gaupe administreres av Fylkesmannen i tråd med Rovviltnemndas vedtak.

Fylkesmannen i Telemark har en gaupejakt-telefon (mobilsvar) som alle jegere må sjekke før de jakter for å være oppdatert på kvotestatus.

Felte eller påskutte dyr skal umiddelbart og innen 30 minutter meldes ved å ringe telefonnummer 975 70 975 (Statens naturoppsyn)/ 95 07 71 02 (Fylkesmannen).

Påskutte dyr der felling ikke er oppnådd skal i tillegg meldes til politiet. 

Gå inn på hjemmesiden til de øvrige fylkesmennene i regionen for nærmere informasjon om kvotejakta i disse fylkene. Oversikt over aktuelle telefonnumre for øvrige fylker i regionen finnes i relatert dokument. 

Hver observasjon av familiegrupper eller mistanke om spor etter disse skal alltid meldes til lokal rovviltkontakt eller Statens naturoppsyn regionalt (975 70 975). 

Les mer om gaupejakta i relaterte dokumenter.

 

Aktuelle telefonnummer

For Vestfold og Telemark:
Informasjon om felte dyr og
gjenværende kvote fås på mobilsvar:

47 48 99 44

----------------

Varsel om felt dyr skal primært gis til SNO på tlf.nr:

97 57 09 75

Alternativt kan melding om felling gis til:

95 07 71 02

Beredskapstelefoner