Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gaupejakta starter i dag 1. februar

Kvotejakt på gaupe i 2017 foregår i perioden 1. februar til og med 31. mars, men stanses tidligere ved fylt kvote.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2017

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for jakt på gaupe i 2017. Kvoten ble satt til 10 gauper, hvorav to hunndyr ett år eller eldre. To dyr holdes tilbake som reservekvote. Kvotejakta varer i to måneder med start 1. februar.

Les mer på hjemmesiden til Fylkesmannen i Buskerud.