Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatninger

1. november er søknadsfristen for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.10.2012

Frist for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. Fylkesmannen vil oppfordre alle søkere om å sende søknaden elektronisk. Behandlingen av alle erstatningssøknadene vil gå raskere dersom mange velger å søke elektronisk.

På rovviltportalen finner du et elektronisk søknadssenter. Hvis du ikke har brukt det elektroniske søknadssenteret tidligere, må du først registrere deg som søker.

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post. Lenke til søknadssenteret finner du og nederst på siden under "relaterte lenker".

Erstatningsordningen for tap til rovvilt forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning og behandles hos miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Har du spørsmål til utfylling av søknaden, kan du henvende deg til kontaktpersonen nedenfor. Hvis du senere ønsker å endre opplysninger gitt i en søknad du har sendt elektronisk, må dette skje skriftlig via post til Fylkesmannen.


Nedenfor finner du oversikt over erstatninger fra 2002 til 2014:


Publisert 03.01.2018

Erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i 2017

Fylkesmannen har mottatt 36 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i 2017. Søknadsfristen var 1. november. Det er 14 søknader færre enn i 2016.


Publisert 18.03.2015

Erstatninger for 2014

Det har vært en betydelig nedgang i antall søknader fra 2013 til 2014.


Publisert 18.03.2015

Erstatninger for 2013

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 111 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i 2013. Søknadsfristen var 1. november. Antall søknader økte med 10 i forhold til 2012. 


Publisert 03.01.2013

Erstatninger for 2012

Tapet til gaupe økte i følge søkerne med 394 dyr fra 2011 til 2012, mens det samlede tapet til fredet rovvilt (alle fem aktuelle arter) ikke endret seg mye.


Publisert 23.10.2012

Erstatninger for 2011

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 97 søknader. Tapene har økt siden 2010, og utviklingen som en nå ser er ikke ønskelig


Publisert 23.10.2012

Erstatninger for 2010

Fylkesmannen har behandlet ferdig 99 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i beitesesongen 2010.


Publisert 23.10.2012

Erstatninger for 2008

Erstatningsoppgjøret for tap av sau til fredet rovvilt er ferdig.


Publisert 23.10.2012

Erstatninger for 2007

Årets erstatning av søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt er nå avsluttet


Publisert 23.10.2012

Erstatninger for 2006

Aldri før er det i Telemark betalt ut så store erstatninger for tap av sau og lam til fredet rovvilt som i 2006


Publisert 23.10.2012

Erstatninger for 2005

Årets erstatning av søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt er nå avsluttet