Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tillatelse til mudring i sjøen på Skåtøy i Kragerø

Fylkesmannen har gitt tillatelse til mudring i sjøen i Myrakilen på Skåtøy i Kragerø.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.12.2018

Fylkesmannen har behandlet søknaden om mudring etter forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping og har lagt til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Les mer om saken i tilhørende dokumenter, lenke på høyre side.