Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Løyve til utslepp frå landbasert setjefisk anlegg

Fylkesmannen har gitt Fossing Storsmolt AS løyve etter forureiningslova til utslepp frå landbasert setjefisk anlegg på Fossing i Kragerø.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2018

Fylkesmannen gir løyvet på visse vilkår. Det er blant anna sett krav om reinsing av prosessavløpsvatnet, utsleppskontroll og resipientundersøkingar.

 

Lenke til dokumenta i saka ligg i menyen til høgre.

 

 

 

Kontaktpersoner