Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunar kan søkje støtte til klimatilpassing

Søknadsfristen er 15. februar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.11.2018

Kommunar og fylkeskommunar over heile landet kan søkje om stønad til kunnskapsheving på klimatilpassing. Det er avsett 6,4 millionar kroner over statsbudsjett til ordninga for 2019. Søknadsfristen er 15. februar. 

 

Formål med tilskotsordninga

Formålet med tilskotsordninga er å styrkje kommunane sitt arbeid med klimatilpassing. Midlane skal brukast til tiltak som gjer kommunane betre rusta til å møte klimaendringane. 

Målgrupper for tilskotsordninga

Målgruppa for tilskotsordninga er kommunar og fylkeskommunar.

 

Hvor skal søknaden sendes

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

 

Les meir på heimesida til Miljødirektoratet.