Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ni kommuner i Telemark har søkt om Klimasats-støtte

Fristen for å søke klimasatsmidler gikk ut 15. februar og for Telemark kom det inn 19 søknader innen fristen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.02.2017

Klimasats-ordningen skal bidra til å utløse ambisiøse tiltak som framskynder utslippskutt i lokalmiljøet.

I Telemark er det søkt innen alle tiltakstyper med følgende fordeling;

  • Klimavennlig areal- og transportplanlegging: 3
  • Klimavennlig transport, gjennomføring: 9
  • Klimareduserende tiltak i andre sektorer, gjennomføring: 4
  • Forprosjekter:  2
  • Interkommunale nettverk: 1

For hele landet er det kommet inn 323 søknader som skal konkurrere om en total pott på 150 millioner kroner.

Les mer på Miljødirektoratets hjemmeside.

Miljødirektoratet forventer å ha tildelingen klar i juni 2017.