Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljødirektoratet gir 1,43 mill kr til istandsetting av bygninger i Sildevika

For å få på plass en mer aktivt lokal forankring eierskap har Fylkesmannen i Telemark og Porsgrunn kommune vært i dialog om overføring av forvaltningsansvar fra fylkesmannen til kommunen. Med dette tilskuddet er en viktig premiss på plass for å få til en avtale om framtidig kommunal forvaltning av Sildevika.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2016

Sildevika er en populær kystledshytte som er eid av staten men som blir drevet av Telemark Turistforening. Sildevika er et svært mye brukt, både på grunn av overnattingsmulighetene på kystledhytta og fordi området er landfast og lettvint å komme til for dagsbesøkende. Kystleddhytta har brukere fra hele fylket vårt, samt flere andre regioner.

Det har lenge vært et ønske å få etablert et nytt toalettanlegg her ute, tilknyttet kommunale vann- og avløpsledninger som ligger i sjøen få meter fra land. I forbindelse med at Porsgrunn kommune er bedt om å overta drifts- og tilsynsansvaret for eiendommen på vegne av staten og stå som utleier til kystledhytte, mener Porsgrunn kommune at det er behov for både oppgradering av hytta og etablering av et sanitæranlegg. Dette har resultert i en felles søknad til Miljødirektoratet om tilskudd til opprusting av hytta. Det er nå gitt kr 1,43 mill kr i tilsagn til dette arbeidet i 2017. 

Det som skiller Sildevika fra de fleste andre friluftslivsområder er at hovedbygget er fredet - både eksteriøret og interiøret på hovedbygningen er omfattet av riksantikvarens vedtak av 14.08.2015.

Fredningen medfører at staten ved Miljødirektoratet som eier vil ta økonomisk ansvar for istandsetting slik at dette bygget kommer opp på et ordinært vedlikeholdsnivå. Dette løftet for Sildevika ønsker Porsgrunn kommune å ta tak i så fort som mulig, og det er svært positivt med tanke på de tiltakene som haster.

Det ligger til grunn for avtalen med Porsgrunn kommune at det fortsatt er Telemark Turistforening som skal stå for daglig drift av kystledshytta.

Lenke til brev fra Miljødirektoratet til Porsgrunn kommune ligger i menyen til høyre.