Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

September 2012 - Rensing av anleggsvann fra ny jernbanetunnel

Det er gitt tillatelse til Jernbaneverket for utslipp av vann fra midlertidig anleggsarbeid ved bygging av nytt dobbeltspor for jernbanen på strekningen Larvik - Porsgrunn. Tillatelsen gjelder for arbeid i Porsgrunn kommune

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.11.2012


Tilsvarende søknadshandling foretas av Fylkesmannen i Vestfold for arbeid i Larvik.

Det er satt krav til rensing før utslipp til lokale vassdrag ved de enkelte anleggsområdene på strekningen. Herregårdsbekken er skjermet for utslipp av driftsvann ved at dette føres i ledning til dypt vann i Eidangerfjorden.

Kontaktperson:
Gunnar Djuvik, epost: gdj@fmte.no