Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oktober 2012 - Oppsummering av fagdag om forurenset grunn

Det var bra oppmøte på fagdagen om forurenset grunn og om håndtering av forurenset gravemasse torsdag 18. oktober i Skien

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.01.2013

Tilsammen 43 deltakere representerte saksbehandlere i kommunene, maskinentreprenørfirma og konsulenter mv.

Fylkesmannen takker eksterne foredragsholdere for god medvirkning på fagdagen

Lenker til foredragene ligger nederst på siden under "Relaterte dokumenter".


Aktuelle lenker til regelverk:


- Kort info - kommunens rolle, TA 2942:
http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2012/Mai/Kommunens-rolle/

- Kort info - Tiltakshavers ansvar, TA 2943: http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2012/Mai/Tiltakshavers-ansvar/

- Forurensningsforskriften kap 2: http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-003.html

- Kommentar til forurensningsforskriften kap 2, TA 2912: http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2012/Mai/Kommentar-til-forurensningsforskriften-kapittel-2-Opprydding-i-forurenset-grunn-ved-bygge--og-gravearbeider/

- Retningslinje om kommunens rapportering, TA 2659: http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2010/Juni/Kommunens-rapportering-etter-forurensningsforskriften-kapittel-2-om-opprydning-i-forurenset-grunn-ved-bygge--og-gravearbeider--Retningslinjer/

- Veileder om tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553: http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2009/Desember/Tilstandsklasser-for-forurenset-grunn--Veileder-for-undersokelse-av-forurenset-grunn/

- Oversikt over bransjer med mulig grunnforurensing, TA 2876: http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2012/Januar/Grunnforurensning---bransjer-og-stoffer/

- Brukerveiledning for Grunnforurensingsdatabasen: Finnes i venstremeny hjelp i databasen: www.klif.no/grunn

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at de fleste publikasjoner som det vises til også finnes i nynorsk versjon via Klif sin hjemmeside under pbulikasjoner.


Relaterte dokumenter:

Program_for_fagdag_i_Skien_torsdag_18.10.12.pdf

Regelverk kap 2 - Norges Geotekniske intitutt - NGI v/ Anja Sivertsen.pdf

Databasen_mm - Fylkesmannen v/ Gunnar Djuvik.pdf

Eksempler grunnforurensningsaker - Multiconsult v/ Sine Sæther og Yngvill Holt.pdf

Bjorstaddalen avfallsanlegg - forurenset masse - Skien kommune v/ Espen Loraas.pdf

Orientering om lett forurenset betong og om regelverk for mellomlagringsplasser - Fylkesmannen v/ Gunnar Djuvik.pdf

Kontaktperson:
Gunnar Djuvik, epost: gdj@fmte.no, tlf: 35586167