Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

2010 - Lær om forurenset sjøbunn

Etter årtier med forurensning ryddes det nå opp i mange norske fjorder og havner, blant annet i Grenland. I en ny interaktiv animasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet kan du lære om forurensningen og hvordan sjøbunnen kan bli renere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.11.2012


Animasjonen viser en fiktiv, men typisk norsk fjord som er kalt Terskelfjord. Fjorden er rik på fisk og annet liv. Men den er også forurenset.

Du kan se og lese mer om animasjonen på Klifs hjemmesider

I dag er det meste av utslippene stanset eller kraftig redusert, men sjøbunnen fortsetter å spre miljøgiftene. Årsaken er at båter og naturlige vannstrømmer daglig virvler opp sjøbunnen, og miljøgiftene spres til fisk og skalldyr og ut over nye områder.

Mennesker får i seg helse- og miljøskadelige stoffer gjennom lufta vi puster, vannet vi drikker, tingene vi bruker og maten vi spiser.

Gjennom årenes løp hoper stoffene fra alle disse kildene seg opp i kroppen vår. Det kan skade vår egen og våre barns helse. Derfor er det viktig å bekjempe miljøgifter på mange ulike hold, og blant annet rydde opp i forurenset sjøbunn.

I animasjonen kan du selv få utforske fjorden, og få vite mer om forurensningen og hvordan fjorden kan bli renere.

Kontaktperson:
Morten Johannessen, epost: mjo@fmte.no