Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prøvefiske mellom Kjeldal og Hogga

TJFF Telemark var ute på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.04.2015

Det var ingen tegn til gjedde da TJFF (Norges Jeger- og Fiskeforbund Telemark) garnfisket elva mellom Kjeldal og Hogga 20-21 april.

Hensikten var å kontrollere at den uønskede gjedda ikke hadde klart å passere fiskesperra som er montert i underkanalen ved Kjeldal.

Bjørn Erik Lauritzen i TJFF kommenterer blant annet at gjedda ordentlig har herjet med ørretbestanden på nedsiden av Lunde. Og så langt han kjenner til er det ikke registrert gjedde ovenfor Kjeldal sluser etter at strekningen ble rotenonbehandlet høsten 2011.

TJFF var og pådrivere for fiskesperra. Dette for å hindre at gyteklar gjedde skulle forsere den siste skansen mot Vestvanna og storørretstammen i Bandak. Lauritzen mener fokuset i ettertid i for liten grad har vært rettet mot vernet av laksefisken.

TJFF vil utarbeide en rapport etter oppdraget. Den vil bli publisert så snart den er ferdig.

 

Aktuelt