Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Storfesatsing

Fylkesmannen ønsker å bidra til å utvikle storfekjøttnæringen basert på lokale ressurser.

Markedssituasjonen for storfekjøtt viser en underdekning av norsk storfekjøtt. Beiteressurser i fylket blir ikke alltid optimalt brukt. Dette har ført til at Fylkesmannen har utarbeidet en storfesatsing med mål: "Økt storfekjøttproduksjon basert på lokale ressurser".


Publisert 14.03.2018

Temakveldar om grovfôrøkonomi

Godt grovfôr, både kvalitets- og prismessig, er avgjerande for eit godt resultat i mjølk- og kjøtproduksjonen. Det har vist seg at det finst store variasjonar mellom gardsbruk i grovfôrkostnader, og dette betyr ei moglegheit for forbetring.


Publisert 19.01.2018

10-timers rådgivingspakke til melk- og storfekjøttprodusenter fortsetter i 2018

I Telemark har vi et potensial med våre beitedyr og beitearealer til å levere gode grasbaserte produkter. De siste årene har mange storfeprodusenter investert i gården sin og vi ser en positiv holdning i næringen til å optimalisere produksjonen. Dette vil vi stimulere.


Publisert 18.12.2017

Spørreundersøkelse blant storfebønder

Over 300 bønder i Telemark driver med storfe, og sørger for at 15.000 dyr (5.000 mordyr pluss øvrig storfe) utnytter grasarealet vi har i fylket. Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant storfebønder. Det er ønske om temakvelder med temaene grovfôr og fôring.


Publisert 24.10.2017

Grovfôrhelg AVLYST!

Påmeldingsfristen for vår 'grovfôrhelg' er gått ut, og vi må dessverre konkludere med at oppslutningen ikke er stor nok til å gjennomføre arrangementet.


Publisert 18.10.2017

Grovfôrkurs i Telemark

NLR Østafjells tilbyr kurs i grovfôrdyrking i november. Det vil bli arrangert to kurs over tre kvelder, og kurset vil være av grunnleggende karakter.


Publisert 12.10.2017

Fakta og forventninger til storfekjøttmarkedet

Siste helga i oktober organiserer Fagsenter Søve og Fylkesmannen i Telemark i samarbeid med flere andre en grovfôrhelg for alle storfebønder i Telemark på Norsjø Hotell.


Publisert 19.09.2017

Grovfôrhelg for storfebønder i Telemark

Fredag 27. og lørdag 28. oktober setter Fylkesmannen i Telemark og Fagsenter Søve, sammen med andre aktører innen landbruk, fokus på en av de viktigste ressursene vi har, nemlig gras!


Publisert 18.09.2017

Kan jeg spise kjøtt med god samvittighet?

Tirsdag 26. september organiserer landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Telemark i samarbeid med ØKO UKA Telemark en temakveld med debatt om bærekraftig kjøttproduksjon og kjøttforbruk.


Publisert 05.07.2017

Storfekjøtt på Facebook

På Facebookgruppen Storfekjøtt i Telemark kan storfekjøttbønder i Telemark finne informasjon om storfesatsingen i Telemark og om arrangementer som organiseres.


Publisert 22.05.2017

Storfesatsingen med et klikk

Telemark satser på storfe. Næringen er i utvikling og flere bønder vil begynne med eller utvide storfeproduksjonen.


Kontaktpersoner

Facebook

Storfekjøtt på Facebook - Her kan storfekjøttbønder i Telemark finne informasjon om storfesatsingen i Telemark og om arrangementer som organiseres. Gjerne 'like' og inviter de som du tror kan være interessert i å følge!