Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

RMP-tilskudd for 2018

Søknadsfristen for RMP-tilskudd 2018 er 15. oktober. Nytt i år er at det gis tilskudd til bratt areal.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.10.2018

I 2018 er søknadsfristen for RMP-tilskudd samordnet med søknadsfrist for produksjonstilskudd. Det oppfordres til å søke elektronisk. Søknadsskjemaet finner du på Altinn.

I jordbruksavtalen for 2018/19 ble det bestemt at det skal gis tilskudd til bratt areal via regionalt miljøprogram. Videre blir det nå gitt tilskudd til areal i erosjonsklasse 2 også for areal som ikke er prioritert i henhold til vannforskriften.