Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til klima- og miljøprogram 2017

Fylkesmannen i Telemark har fått 180.000 kr som det kan søkes på fra Klima- og miljøprogram i jordbruket 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.02.2017

Tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende mål prioriteres:

  • Jordkvalitet og jordvern
  • Reduksjon av næringsavrenning
  • Klimatilpasning
  • Matproduksjon i bynære områder
  • Andre tiltak for å oppnå bedre miljø

Søknadsfrist er 20. mars 2017.

Les mer i vedlagte retningslinjer:
Klima- og miljøprogrammet for Telemark 2017 - Retningslinjer for fylkesvise tiltak.

Vi viser også til nettsiden til Landbruksdirektoratet om programmet.

Søknad sendes Fylkesmannen i Telemark, Postboks 2603, 3702 Skien, fmtepost@fylkesmannen.no .