Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til Klima- og miljøprogram 2016

Fylkesmannen i Telemark har 180 000 kr som det kan søkes på fra Klima- og miljøprogram i jordbruket 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.02.2016

Tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende mål prioriteres:

  • Jordkvalitet og jordvern
  • Reduksjon av næringsavrenning
  • Klimatilpasning
  • Matproduksjon i bynære områder
  • Andre tiltak for å oppnå bedre miljø

Søknadsfrist er 15. mars 2016.