Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøtiltak


Publisert 13.08.2014

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP)

1. august åpnet årets søknadsomgang for tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP-tilskudd) i Altinn.


Publisert 05.03.2014

Tilskot til Klima- og miljøprogram i jordbruket 2014

Klima- og miljøprogrammet (tidlegare Info- og utviklingsmidlane i landbruket) kan gi tilskot til prosjekt med fokus på klimagassutslepp, klimatilpassing, redusert avrenning, kulturlandskap, naturmangfald og relaterte utfordringar.


Publisert 12.02.2014

3,5 millioner til grøfting i 2014

I løpet av første år med dreneringstilskudd, ble det i 2013 innvilget tilskudd for å grøfte over 1000 daa jordbruksjord.


Publisert 20.12.2013

Telemark er godt i gang med grøfting av jordbruksjord

Fylkesmannen har mottatt 58 søknader om tilskudd til drenering i 2013. Det er kommunene som forvalter tilskuddsordningen. Over 1000 daa jordbruksjord i Telemark blir drenert etter første år med dreneringstilskudd. Det forventes at dreneringstiltak bidrar til bedre dyrkingsforhold og økt matproduksjon.


Publisert 20.11.2013

Presisering om tilskot til drenering

Fylkesmannen skal trekkje inn ubrukte midlar ved årsslutt, og fordele desse til kommunane på nytt saman med kvoten for neste år.


Publisert 11.11.2013

Nytt Klima- og miljøprogram i landbruket frå 2013 - tilskot

Det nye klima- og miljøprogrammet er ei vidareføring av info- og utviklingsmidlane i landbruket med fokus på klimagassutslepp, klimatilpassing, redusert avrenning, kulturlandskap, naturmangfald og relaterte utfordringar.


Publisert 23.08.2013

2,5 millioner i dreneringsmidler

I Telemark blir nær halvparten av jordbruksarealet (46 %) karakterisert som svært dårlig eller dårlig drenert jord.


Publisert 19.06.2013

Tilskudd til regionalt miljøprogram (RMP)

Regionale miljøtilskudd skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Fristen for å søke er 20. oktober for alle tilskudd, unntatt organisert beitebruk som har frist 15. november.


Publisert 18.02.2013

Årsrapport 2012 for utvalgt kulturlandskap Jomfruland/Stråholmen

Arbeidsutvalget for utvalgt kulturlandskap Jomfruland/Stråholmen har utarbeidet årsrapport for aktivitetene som er gjennomført i 2012.