Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøtiltak


Publisert 02.10.2018

RMP-tilskudd for 2018

Søknadsfristen for RMP-tilskudd 2018 er 15. oktober. Nytt i år er at det gis tilskudd til bratt areal.


Publisert 23.08.2017

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP-tilskudd) 2017

1. august åpnet årets søknadsomgang for tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP-tilskudd) i Altinn. Vi oppfordrer alle til å søke om tilskudd elektronisk. Søknadsfrist er 20. september 2017.


Publisert 20.02.2017

Tilskudd til klima- og miljøprogram 2017

Fylkesmannen i Telemark har fått 180.000 kr som det kan søkes på fra Klima- og miljøprogram i jordbruket 2017.


Publisert 30.08.2016

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

1. august åpner årets søknadsomgang for tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP-tilskudd) i Altinn. Vi oppfordrer alle til å søke om tilskudd elektronisk.


Publisert 10.02.2016

Tilskudd til Klima- og miljøprogram 2016

Fylkesmannen i Telemark har 180 000 kr som det kan søkes på fra Klima- og miljøprogram i jordbruket 2016.


Publisert 31.08.2015

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

1. august åpnet årets søknadsomgang for tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP-tilskudd) i Altinn. Vi oppfordrer alle til å søke om tilskudd elektronisk.


Publisert 01.06.2015

Ny forskrift om plantevernmidler

Ny forskrift om plantevernmidler trer i kraft 01. juni 2015. Denne forskriften betyr en innskjerping av reglene for spredning av plantevernmidler. Det er også strengere krav til varsling og merking på sprøytet områder der andre kan ha tilgang. Kommunen og Fylkesmannen vil fortsatt ha delegerte oppgaver etter forskriften.


Publisert 13.03.2015

Tilskot til Klima- og miljøprogram i jordbruket 2015

Fylkesmannen i Telemark har kr 250.000 som det kan søkjast på frå Klima- og miljøprogram i jordbruket 2015.


Publisert 23.02.2015

Biogass fra husdyrgjødsel - en ny tilskuddsordning

Har du et foretak med husdyr som leverer husdyrgjødsla til et biogassanlegg eller har du et eget biogassanlegg? Da er den nye tilskuddsordningen noe for deg. Tilskudd gis per tonn levert husdyrgjødsel eller beregnes ut fra antall dyr på gården når du lager biogass selv.


Publisert 17.12.2014

Tilskudd til drenering av jordbruksjord i Telemark. Forbruk 2014

I 2014 har kommunene i Telemark behandlet 73 saker om drenering av jordbruksjord. Over 650 daa jordbruksjord (litt mindre enn i 2013) har blitt drenert i år med støtte fra dreneringstilskudd.