Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vi som satser på tre!

Dato:
16. oktober 2018 09.00 - 16.30
Sted:
Flatdal Handlaft A/S og Nutheim Gjestgiveri
Arrangør:
Norsk Bygdesagforening
Målgruppe:
Små og mellomstore skog- og trebedrifter i Telemark og Vestfold

Velkommen til en spennende tredag, med arbeidsverksted med tema: Hvordan kan vi utvikle bedriftene og øke verdiskapingen?

Publisert 09.10.2018

Målet med dagen er å få bedriftene til å vurdere utviklingsmuligheter, som enkeltbedrift eller i samarbeid med andre. Oppsummering av innspill vil avdekke evt. nye utviklingsprosjekt - nye idéer og utvikling blir tema. Innovasjon Norge er aktuell som finansieringskilde for nye bedriftsutviklingsprosjekt.

Påmelding til Norsk Bygdesagforening innen 10. oktober
e-post: norbygd@online.no eller mob. 918 86 113.

Les mer i vedlagte program.

Dato:
16. oktober 2018 09.00 - 16.30
Sted:
Flatdal Handlaft A/S og Nutheim Gjestgiveri
Arrangør:
Norsk Bygdesagforening
Målgruppe:
Små og mellomstore skog- og trebedrifter i Telemark og Vestfold