Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Velkommen til fagdag om rehabilitering!

Dato:
12. februar 2019 09.00 - 15.30
Sted:
Bø Hotell, Bø i Telemark
Arrangør:
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Fylkesmannen
Målgruppe:
Kommunalsjefer innen helse- og omsorg, kommuneoverleger, ledere av kommunens Koordinerende enhet, ledere og ansatte i forvaltningsorgan (Tjenestekontor), ledere, mellomledere og fagpersoner innen fysio- og ergoterapitjenester, og øvrige helse- og omsorgstjenester som yter tjenester med rehabilitering som formål, samt andre interesserte

Undertittel for fagdagen er «Faglig forsvarlige tjenester innen kommunal rehabilitering – Hva skal til?», påmeldingsfrist er 21. desember 2018.

Publisert 03.12.2018

Et av hovedmålene i Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019 er at kommunene skal settes i stand til å ta over et enda større ansvar for feltet i tiden fremover. Tjenesteområdet må styrkes, fordi det rapporteres tilbake fra pasienter og pårørende at tilbudet om rehabilitering kan oppleves som noe tilfeldig, mangelfullt, og lite koordinert flere steder.

Det foreligger flere lover, forskrifter og veiledere som angir krav og forventninger til kommunene når det gjelder rehabilitering. Kommunene kan imidlertid ha utfordringer med å implementere bestemmelsene i praksis. Spørsmål som hva er godt nok, og hva som må være på plass for å sikre faglige forsvarlighet og redusere risiko for svikt i tjenesten, og hvordan man kan sikre at den enkelte pasient får oppfylt sine rettigheter, er spørsmål som søkes belyst i fagdagen den 12.02.18.

På fagdagen vil deltakerne få en gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og veiledere som sier noe om hvilke forventninger og krav som er rettet til kommunene når det gjelder å tilby tjenester til personer med behov for koordinerte tjenester, eller har behov for tjenester der rehabilitering er formålet. Det vil også være et fokus på hvordan sikre forsvarlige tjenester gjennom planlegging og organisering, ledelse, systematisk oversikts- og kvalitetsforbedringsarbeid. Et mer overordnet mål for fagdagen er å gjøre kommunene forberedt på eventuelle tilsyn på tjenesteområdet. 

Meld deg på på Porsgrunn kommune sine nettsider.

Dato:
12. februar 2019 09.00 - 15.30
Sted:
Bø Hotell, Bø i Telemark
Arrangør:
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Fylkesmannen
Målgruppe:
Kommunalsjefer innen helse- og omsorg, kommuneoverleger, ledere av kommunens Koordinerende enhet, ledere og ansatte i forvaltningsorgan (Tjenestekontor), ledere, mellomledere og fagpersoner innen fysio- og ergoterapitjenester, og øvrige helse- og omsorgstjenester som yter tjenester med rehabilitering som formål, samt andre interesserte

Kontaktpersoner