Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagdag om klimatilpasning - gjennomføring i kommunene

Dato:
24. oktober 2018 09.30 - 15.30
Sted:
Skagerak Arena, Skien
Arrangør:
Samordnings- og beredskapsstaben
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter.

Klimaet er i endring, og vi får stadig oftere uønskede møter med naturkreftene. Har noen et ansvar for å redusere konsekvensene?

Publisert 06.09.2018

Klimatilpasning involverer mange fagsektorer. Organiseringen av risikovurdering, forebygging og kunnskapsspredning er uklar, og lovverket er ikke fullt tilpasset til dagens klima. Kommunene spiller den mest sentrale rollen i arbeidet med klimatilpasning, og kan blant annet komme i erstatningsansvar hvis ting går galt.

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Vi oppfordrer kommunene til å delta på kurset med representanter fra flere fagområder.

Program finner dere til høyre

Kurset er gratis, men hver påmeldt deltaker koster oss 500 kroner, så ikke ta lett på dette med forfall - vi ønsker ikke å måtte begynne å fakturere for manglende oppmøte.

Dato:
24. oktober 2018 09.30 - 15.30
Sted:
Skagerak Arena, Skien
Arrangør:
Samordnings- og beredskapsstaben
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter.