Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jord - hva kjennetegner god matjord og hvordan oppnå optimal fruktbarhet

Dato:
24. september 2018 15.30 - 20.00
Sted:
Århus Gård, Århusveien 191, Skien
Arrangør:
Fylkesmannen i Telemark, landbruksavd. (FMLA), i samarbeid med Økouka Telemark, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells/Viken, FMLA i Buskerud og Telemark landbruksselskap
Målgruppe:
Gårdbrukere, rådgivere, lærere og øvrige interesserte

Denne kvelden inviterer vi både profesjonelle og amatører til en inspirerende og kunnskapsrik økt om jord, jordkultur og deres verdier.

Publisert 06.09.2018

Ny forskning slår fast at jorda har evne til å lagre betydelige mengder karbon - om vi forvalter den riktig. Tilbakeføring av karbonholdig materiale styrker også humusdannelsen i jord. Optimal jordkultur er dermed veien både til et mer klimavennlig og klimarobust landbruk, samt til bedre dyrkingsforhold og mer næringsrike vekster.

Les mer om dagen og finn programmet i høyre meny.

Arrangementet starter med et grønt måltid kl. 15.30, mens selve programmet starter kl. 16.00.

Pris: kr 200 inkludert bevertning.

Bindende påmelding til Ellen Dagsrud, fmteeld@fylkesmannen.no
innen torsdag 20. september.

Dato:
24. september 2018 15.30 - 20.00
Sted:
Århus Gård, Århusveien 191, Skien
Arrangør:
Fylkesmannen i Telemark, landbruksavd. (FMLA), i samarbeid med Økouka Telemark, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells/Viken, FMLA i Buskerud og Telemark landbruksselskap
Målgruppe:
Gårdbrukere, rådgivere, lærere og øvrige interesserte