Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Dialogkonferanse for barneverntjenester og psykisk helsetjenester til barn og unge

Dato:
5. desember 2018 09.00 - 15.30
Sted:
Quality Hotel Skjærgården, Langesund
Arrangør:
Merete Haugen, Fylkesmannen i Telemark
Målgruppe:
Kommunalsjefer med ansvar for barneverntjenester og psykisk helse-tjenester for barn og unge, representanter for kommunelegene, barnevernledere, aktuelle virksomhets/enhetsledere med ansvar for tjenester for barn og unge, og utvalgte ledere i spesialisthelsetjenesten.

Formålet med dialogkonferansen er å styrke samarbeidet mellom tjenestene, herunder identifisere mulige barrierer for godt samarbeid for barnas beste.

Publisert 29.10.2018

Konferansen tar også sikte på å belyse ulike utfordringer rundt samarbeid og tiltak/helsetjenester til barn og unge med psykiske symptomer/sykdom, som krever fleksible og forpliktende løsninger fra alle involverte aktører. Det er tidligere sendt ut forhåndsvarsel med utfyllende informasjon om bakgrunnen for dialogkonferansen.

Konferansen er gratis og det blir server lunsj, men reiseutgiftene må deltakerne dekke selv. 

Påmeldingsfrist er 5. november 2018.

Fylkesmannen forbeholder seg retten til å regulere deltakelsen slik at kommuner og fagområder blir best mulig representert.

Påmelding til på e-post til konsulent Lene Jensen, fmtelje@fylkesmannen.no  Oppgi fornavn, etternavn, stilling, arbeidssted/virksomhet. 


Les invitasjon med program til høyre i artikkelen. 

Dato:
5. desember 2018 09.00 - 15.30
Sted:
Quality Hotel Skjærgården, Langesund
Arrangør:
Merete Haugen, Fylkesmannen i Telemark
Målgruppe:
Kommunalsjefer med ansvar for barneverntjenester og psykisk helse-tjenester for barn og unge, representanter for kommunelegene, barnevernledere, aktuelle virksomhets/enhetsledere med ansvar for tjenester for barn og unge, og utvalgte ledere i spesialisthelsetjenesten.