Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verv som vara for leder av kontrollkommisjonen ledig

Fylkesmannen lyser ut midlertidig verv som varamedlem for leder i Kontrollkommisjonen i Telemark for perioden 01.01.19 – 30.06.19. Det er svært kort søknadsfrist: 14. desember 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2018

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. Alle medlemmene skal ha personlig varamedlemmer.

Det er Fylkesmannen som er delegert ansvaret for å oppnevne medlemmer.

I Telemark er det en kontrollkommisjon som betjener Sykehuset Telemark (Psykiatriske sykehusavdelinger, DPS nedre Telemark og DPS øvre Telemark) samt Vitalis Helse Kragerø. Klagesaksmøtene finner sted hver 14. dag på fastsatte datoer og ellers etter avtale i kommisjonene. I tillegg gjennomføres velferdskontroller. Arbeidsfordelingen har vært slik at varamedlem for leder har hatt hovedansvar for velferdskontrollene.