Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet 2019

Helsedirektoratet lyser ut 18,8 millioner kroner til tiltak som kan motvirke ensomhet og passivitet og skape aktiv deltkelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Søknadfrist er 8. januar 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2018

Målgruppe for tilskuddsordningen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre. Kommuner, fylkeskommuner, stiftelser, organissjoner, kommunale og fylkeskommunale foretak kan søke. 

Les mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratet sine nettsider.