Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verdens overdosedag markeres også i Telemark

31. august er Verdens overdosedag. Dagen vil bli markert 29 steder i Norge, for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Det blir markeringer i Kragerø, Porsgrunn og Skien.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.08.2017

Hvert år dør rundt 260 personer av overdose i Norge. I 2015 ble det registrert 289 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.

Programmene er publisert på Facebooksiden til Verdens overdosedag

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider.