Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknader om askespredning nær doblet i 2016

I 2016 har Fylkesmannen i Telemark innvilget 103 søknader om askespredning.  Det er 43 flere søknader enn i 2015. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.01.2017

I Telemark er det gitt flest tillatelser i havområdene utenfor Langesund og Jomfruland. I høyfjellet er det gitt flest tillatelser på Hardangervidda og i områdene ved Gaustatoppen.

Søknad om askespredning skal sendes til Fylkesmannen i det fylket spredningen ønskes utført. Søknaden må inneholde navn, fødselsnummer og eventuelt dødsdato, samt ønsket sted for askespredning, så presist angitt som mulig. Ved lokal plass bør ønsket sted avmerkes på et vedlagt kart. Søknadsskjema ligger på vår hjemmeside, eller det kan fås ved henvendelse til Fylkesmannens kontor.

Da ordningen ble etablert i 1997 måtte folk som ønsket askespredning skrive dette i et testament eller en erklæring og overlate til pårørende å søke om askespredning. 1. juli 2001 ble loven endret, slik at nå kan folk søke om askespredning før sin død.

I utgangspunktet tillates askespredning i øde områder i høyfjellet og ut mot åpent hav. Spredning av aske kan også tillates i øde skogsområder, men langt fra bebyggelse, drikkevannskilder og der folk ferdes. Spredning ved egen hytte eller i egen hage er ikke tillatt.

Grunnen til at en søknad blir avslått er at det ønskede sted ikke egner seg for askespredning.

Antall søknader om askespredning Fylkesmannen i Telemark har behandlet:

1997 :  4                     2002 : 21                    2007: 38                     2012: 53

1998 : 11                    2003 : 33                    2008: 30                     2013: 63

1999 :  7                     2004 : 25                    2009: 44                      2014: 67

2000 : 8                      2005 : 25                    2010: 30                     2015: 60

2001 : 4                      2006 : 25                    2011: 40                     2016: 103