Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Askespredning

Oppdatert 22.03.2022

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Statsforvalteren om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er ikke mulighet for å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. 

Sted for askespredning

  • Ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse. 
  • Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. 

Slik søker du

Bruk gjerne vårt digitale skjema. Skjemaet er en sikker løsning og krever derfor innlogging via ID-porten. Søknaden behandles av Statsforvalteren i fylket der du ønsker asken spredt.

Du kan selvsagt også søke i form av et vanlig brev. Da sender du søknaden til Statsforvalteren i det fylket der du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år. 

Privat gravplass

Det kan bare gis tillatelse til privat gravplass hvis det er særskilt offentlig interesse knyttet til gravstedet, for eksempel hvis gravstedet blir lagt i tilknytning til en institusjon som er etablert med bakgrunn i avdødes liv og virke innen kunstnerisk, vitenskapelig eller annen virksomhet.

Vis mer


Publisert 05.01.2018

Askespredning 2017

I 2017 har Fylkesmannen i Telemark innvilget 94 søknader om askespredning. Det er 9 færre søknader enn i 2016. 


Publisert 05.01.2017

Søknader om askespredning nær doblet i 2016

I 2016 har Fylkesmannen i Telemark innvilget 103 søknader om askespredning.  Det er 43 flere søknader enn i 2015. 


Publisert 08.01.2015

Flere søker om askespredning også i 2014

I 2014 har Fylkesmannen i Telemark innvilget 67 søknader om tillatelse til askespredning. Det er 4 flere søknader enn i 2013.


Publisert 07.11.2013

Fortsatt økning i antall søknader om askespredning

I 2013 har Fylkesmannen innvilget 62 søknader om tillatelse til askespredning, en søknad blei avslått. Det er 10 flere søknader enn i 2012.


Publisert 07.11.2013

Flere søker om askespredning

I 2012 innvilget Fylkesmannen 52 søknader om tillatelse til askespredning, en søknad blei avslått. Det er 13 flere søknader enn i 2011. I Telemark er tillatelse til askespredning gitt i havområdene utenfor Langesund og Jomfruland. I høyfjellet er de fleste tillatelser gitt på Hardangervidda og i området ved Gaustatoppen.


Publisert 16.11.2012

Askespredning i Telemark

Fylkesmannen i Telemark behandler i underkant av femti søknader hvert år, tallet er stigende. Vi fører også statistikk, se under.