Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

En trygg skoledag uten mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.


PS. Du kan alltid kontakte oss hos Statsforvalteren hvis du lurer på noe. 

Vis mer

Lenke til skjema: MELD FRA OM MOBBING


Lenke til skjema:   MELD FRA OM MOBBING                    

 


Publisert 19.09.2018

Utdanningsavdelingen - endrede åpningstider uke 38

Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark holder stengt fra og med kl 12.00 onsdag 19. september til og med fredag 21. september.


Publisert 22.09.2017

Elever har fått direktelinje til Fylkesmannen

Elever og foreldre kan ringe telefon 46831621 dersom de opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen.


Publisert 26.07.2017

Nytt regelverk for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Opplæringslovens kapittel 9 A som gjelder elevens skolemiljø har blitt endret. Det nye regelverket gjelder fra 1. august og skal sikre nulltoleranse mot mobbing. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.


Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.

Kontakt oss

Telefon: 468 31 621

Vi tar telefonen mandag til fredag
fra klokka 09.00 til 15.00.

Utenom denne tiden kan dere sende SMS,
og vi ringer tilbake neste dag.

Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.