Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

Endringene tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.01.2018

Endringene innebærer blant annet at

  • delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale
  • varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder
  • meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte

Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2018.

Les mer på Regjeringen sine nettsider.

 

Kontaktpersoner