Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Universell utforming og medvirkning i plan

Dato:
2. november 2017 09.00 - 15.00
Sted:
Løkka bedehus, Løkkebakken 8, Kragerø
Arrangør:
Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark
Målgruppe:
De kommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne, eldrerådene og barnerepresentanten, sammen med kommunens planleggere, andre ansatte og politikere

I samarbeid med Telemark fylkeskommune inviterer vi til en temadag i Kragerø 02.11.2017. Målet med dagen er å styrke samlet plankompetanse i kommunene, inkludert de som medvirker.

Publisert 04.10.2017

Et viktig kjennetegn ved god samfunnsutvikling er at alle personer inkluderes i det som skapes, uansett funksjonsevne. Temadagen har fokus på universell utforming og medvirkning i plan.

Program (foreløpig):

0900-0930:          Kaffe/te/frukt og registrering.

0930-0945:          Velkommen v/ Bjørg Inger Flatland, leder av rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Telemark fylkeskommune

0945-1030:          Om det kommunale plansystemet. De ulike planene og muligheter for medvirkning v/ rådgiver Lene Hennum, Telemark fylkeskommune

1030-1050:          Pause

1050-1145:          Om universell utforming og metoder for medvirkning
                               v/ rådgiver Karianne Rygh Hjortdahl, Deltasenteret, Bufdir

1145-1230:          Lunsj

1230-1330:          Presentasjon av aktuelle, lokale eksempler. Korte innlegg og dialog om:
- Universell utforming – får vi det til i praksis?
- Medvirkning i planlegging

1330-1350:          Pause

1350-1500:          Råd for eldre, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og barnerepresentant:
- Erfaringer fra kommunene mht. medvirkning i plan
- Hvilke saker er viktige framover?                       

Kl. 1500.  Avslutning

Deltakelse er gratis. Temadagen er åpen for alle interesserte. 

Dato:
2. november 2017 09.00 - 15.00
Sted:
Løkka bedehus, Løkkebakken 8, Kragerø
Arrangør:
Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark
Målgruppe:
De kommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne, eldrerådene og barnerepresentanten, sammen med kommunens planleggere, andre ansatte og politikere

Kontaktpersoner

Viktig om påmelding

Du må fylle ut alle obligatoriske felt i skjemaet for å få sendt påmeldingen. Om du har glemt et obligatorisk felt, viser siden en feilmelding over skjemaet når du forsøker å sende påmelding. Der kan du se hvilket felt det gjelder.

Når påmeldingen er registrert, får du en automatisk kvittering på e-post med opplysningene du ga. Vil du melde deg av eller endre noe i påmeldingen, må du sende e-post til kontaktperson for arrangementet.