Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring-Endring av drift ved Bø Bilco AS

Høringsfrist:
31. januar 2019 23.59

Bø Bilco AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til også å omfatte håndtering av næringsavfall.

Publisert 06.12.2018

Bø Bilco AS driver i dag et anlegg for sanering av kasserte kjøretøy på gnr/bnr 47/253 og 174, hvor de har tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Telemark til å behandle og mellomlagre inntil 800 bilvrak.

Virksomheten søker om å utvide tillatelsen til også å gjelde mottak, sortering, mellomlagring og omlastning av næringsavfall, inkl. farlig avfall og innsamlet husholdningsavfall.

Med henvisning til forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven varsles det herved om saken og vi ber om uttale til søknaden, jf. 36-3 med frist til 30.01.19.

 

Høringsuttalelsene sendes til:

Fylkesmannen i Telemark, Pb. 2603, 3701 Skien eller fmtepost@fylkesmannen.no

 

Høringsfrist:
31. januar 2019 23.59