Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Planlagte tilsyns- og kontrollaktiviteter vil bli lagt ut på denne kalenderen så snart de er datofestet. Rapporter etter gjennomførte tilsyn og kontroller legges ut så snart disse er ferdigstilt.

Rapporter på sosial- og helseområdet legges ut på www.helsetilsynet.no

Rapporter på miljøområdet legges ut på www.norskeutslipp.no

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret. Les mer om registeret her.

Generell informasjon om Fylkesmannens tilsyns- og kontrollaktiviteter finner du her.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
Dato Arrangement