Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hvem er fylkesmann?

Brit Skjelbred er fylkesmann i Sør-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2012

Brit Skjelbred ble 5. februar 2016 utnevnt til fylkesmann i Sør-Trøndelag. Hun har vært konstituert i stillingen siden 13. mars 2015. Skjelbred kom fra stillingen som assisterende fylkesmann. Hun har vært ansatt i fylkesmannsembetet siden 1995, og har arbeidet som plankoordinator, samordningsdirektør og direktør for kommunal- og  beredskapsavdelingen.

Hun var politisk rådgiver i Landbruksdepartementet i Bondevik I-regjeringen, og statssekretær i Olje- og energidepartementet i Bondevik II-regjeringen. Hun er utdannet arkitekt fra daværende NTH og har tidligere arbeidet i Rennebu kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Skjelbred er født i Trondheim i 1949.

Skjelbred har følgende verv:

  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim, leder av representantskapet
  • Torstein Erbos gavefond, styremedlem
  • Den norske kirkes kontrollutvalg, medlem
  • Nidaros Pilegrimsgård, varamedlem til styret