Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Veileder konfliktforebyggende tiltak - reindrift annen berørt part

Det er nå utarbeidet en veileder for tilskudd konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og berørt annen part

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.06.2018

Veilederen har med noen av de viktigste punktene i tilskuddsordningen som er hjemlet i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen.

Den har også med noen eksempler på hvordan oppsetting av gjerde kan gjennomføres.

Veilederen er utarbeidet som pdf-fil