Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2017

Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.05.2017

Fylkesmannen ber nå om forslag på kandidater fra Sør-Trøndelag.

Dette er kriteriene for at en skole skal være aktuell som kandidat:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø som er preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved at det er positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Søknadsprosessen er nettbasert, og Fylkesmannen er behjelpelig i prosessen. Se nærmere informasjon i utlysingsbrevet i høyre marg. Vi ber om at innspill på kandidater sendes oss senest 22. august.