Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Foryngelsesprosjekt i Midtre Gauldal

En gjennomgang i Midtre Gauldal kommune viste indikasjoner på manglende foryngelse for store arealer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.05.2017