Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nytt skjema – Søknad om reinmerke

Landbruksdirektoratet har oppdatert skjema for søknad om reinmerke. Foreløpig er det kun den norske versjonen som ligger på nett. Skjema på nordsamisk vil legges ut straks den er oversatt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.08.2016

Tekst i skjemaet kan fylles ut elektronisk, selve merketegningen kan foreløpig ikke fylles ut elektronisk. Skjemaet finner dere her: https://www.slf.dep.no/no/reindriften/for-siidaandeler/reinmerker/skjema

Søknad om reinmerke sendes direkte til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, postboks 4710, Sluppen, 7468 Trondheim.»