Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vedtak om fem nye skogreservater

Ved kongelig resolusjon av 25. november 2016 er Vikalian naturreservat i Rissa og Leksvik kommuner, Gråura naturreservat i Oppdal kommune og Gullaugtjønna naturreservat i Midtre Gauldal kommune opprettet, samt at Grytelva naturreservat i Hitra kommune og seterelva naturreservat i Osen kommune er utvidet. Områdene er etablert under ordningen om frivillig vern av skog.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2016

Disse områdene har verdifulle forekomster av naturtyper og arter knyttet til skog, og bidrar til å oppfylle Stortingets mål om vern av 10 % av skogen i Norge.

Vedlegg: Kongelig resolusjon, forskrifter og kart.