Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Offentlig høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge legger revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 22. september 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.06.2017

Revideringen har tatt utgangspunkt i gjeldende forvaltningsplan som ble godkjent av rovviltnemnda den 21. november 2013. Rovviltnemnda meldte om oppstart av arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen i mai 2016.

Det er rovviltnemndas målsetting at revidert forvaltningsplan skal godkjennes av nemnda i slutten av 2017, og være gjeldende fra og med 1. januar 2018. Dagens forvaltningsplan vil uansett være gjeldende frem til ny revidert forvaltningsplan er godkjent av rovviltnemnda.

Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til et fylke fra og med 1. januar 2018. Forvaltningsplanen er derfor skrevet slik at Trøndelag er et fylke. Rovviltnemnda vil invitere til et høringsmøte for hele regionen i Stjørdal kommune tirsdag den 19. september 2017 der det blir anledning til å presentere sine høringsuttalelser for rovviltnemnda. Det vil bli sendt ut egen invitasjon med detaljer om tidspunkt og sted for dette møte medio august.

Høringsfrist er satt til 22. september 2017.

Høringsuttalaler sendes til:

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Postboks 2600

7734 Steinkjer

Eller på e-post: fmntpost@fylkesmannen.no

Hvis noen ønsker å få tilsendt forslaget i posten kan dette bestilles på e-post fmntiha@fylkesmannen.no